1948

Den tjänstvillige kipphyvlaren

En tidig novembermorgon 1948 ber en ung kvinna om skjuts på en motorcykel för att hinna i tid till sitt arbete på hospitalet. Men efter en kort färd trasslar hennes kappa in sig i bakhjulet och motorcykeln går omkull. En hätsk diskussion uppstod om vem som bar ansvaret för olyckan.
Läs
Stäng fall
Historien utspelade sig i Stockholms innerstad en tidig novembermorgon 1948.
Kipphyvlaren brukade skjutsa sin hustru bak på motorcykeln, trots att den saknade särskild sittdyna för passagerare.
Sjukhusbiträdets kappa blåste in i bakhjulet varpå motorcykeln gick omkull.
1948

Den tjänstvillige kipphyvlaren

En tidig novembermorgon 1948 ber en ung kvinna om skjuts på en motorcykel för att hinna i tid till sitt arbete på hospitalet. Men efter en kort färd trasslar hennes kappa in sig i bakhjulet och motorcykeln går omkull. En hätsk diskussion uppstod om vem som bar ansvaret för olyckan.

Läs hela fallet
Lagboksreferens

Vad blev domen i fallet?

A) Enligt rättens bedömning var sjukhusbiträdet ensamt vållande till det inträffade i och med att det var hennes egen önskan att få åka med på motorcykeln. Det faktum att kipphyvlaren frågat henne om hennes tidigare erfarenhet samt att han uppmanat henne att hålla upp kappan gjorde att kipphyvlaren blev helt fri från ansvar.
B) Sjukhusbiträdet hade genom egen oförsiktighet medverkat till olyckan. Vid jämkningen av skadeståndet beaktades å ena sidan att kipphyvlaren i högre grad än sjukvårdsbiträdet ”bort inse” risken för en passagerare att följa med på motorcykeln. Å andra sidan beaktade man att färden, som avsåg en obetydlig sträcka, hade skett på sjukhusbiträdet egen begäran. Skadeståndet bestämdes till 2 615 kr och 50 öre.
C) Som förare av motorcykeln ansågs kipphyvlaren ensamt ansvarig för fordonets skick samt att eventuell last och/eller medpassagerare ”satt säkert därpå, och i enighet med gällande trafikregelverk”. Han ansågs därmed vara ensamt vållande.
Svara
1952

Brobyfallet

89-åringen hade stilla somnat in på ålderdomshemmet i Broby. Ett sjukhusbiträde konstaterade dödsfallet och vidtog den sedvanliga proceduren. Men strax därpå uppfattar hon plötsligt livstecken från 89-åringen. Personalen på ålderdomshemmet ville inte beskyllas för att ha dödförklarat en levande person och tog det säkra före det osäkra. Med ett bestämt tag om den äldre kvinnans nacke sänker de ner huvudet i en hink med vatten.
Läs
Stäng fall
Johanna var inlagd på ålderdomshemmet i Broby. Vid tillfället hade hon varit medvetslös flera dagar.
En injektion Novatal skulle med säkerhet ha avslutat Johannas liv. Men av misstag fick hon istället i sig det hjärtstimulerande medlet Tanocard.
Kokerskan och föreståndarinnan hjälptes åt att hålla nere Johannas huvud i hinken med vatten.
1952

Brobyfallet

89-åringen hade stilla somnat in på ålderdomshemmet i Broby. Ett sjukhusbiträde konstaterade dödsfallet och vidtog den sedvanliga proceduren. Men strax därpå uppfattar hon plötsligt livstecken från 89-åringen. Personalen på ålderdomshemmet ville inte beskyllas för att ha dödförklarat en levande person och tog det säkra före det osäkra. Med ett bestämt tag om den äldre kvinnans nacke sänker de ner huvudet i en hink med vatten.

Läs hela fallet
Lagboksreferens

Vad blev domen i fallet?

A) En enig domstol ansåg att föreståndarinnan Ingeborg var ytterst ansvarig för det inträffade. Hon dömdes till fängelse för dråp. Kokerskan Maj-Britt dömdes för medhjälp till dråp, medan sjukvårdsbiträdet Emma friades helt.
B) Obduktionen kunde inte fastslå att 89-åringen skulle ha varit i livet när hennes huvud sänktes ner i hinken. Högsta domstolen dömde därmed föreståndarinnan Ingeborg och Maj-Britt till böter för brott mot griftefriden.
C) Eftersom 89-åringen antogs vara död redan när den första av handlingarna företogs fann Högsta domstolen att föreståndarinnan Ingeborg inte kunde fällas till ansvar för försök till dråp. Hon dömdes dock för grovt tjänstefel.
Svara
1967

Fritt fall i hisschaktet

De två vännerna hade roat sig i centrala Södertälje och kvällen började närma sig sitt slut. Men innan de skiljdes åt var den ene tvungen att tömma blåsan. På en öde byggarbetsplats alldeles intill skulle han kunna uträtta sitt ärende ifred och utom synhåll för eventuellt förbipasserande. Mannen smög in i mörkret då marken plötsligt försvann under honom.
Läs
Stäng fall
BPA var mitt uppe i bygget på Nygatan. Under dagen hade man tagit emot transporter med material till hisschakten.
Männen hade varit ute och roat sig i de centrala delarna av Södertälje, när den ene plötsligt behövde tömma blåsan.
Holm föll rakt ner i det öppna hisschaktet, men överlevde och stämde senare byggföretaget.
1967

Fritt fall i hisschaktet

De två vännerna hade roat sig i centrala Södertälje och kvällen började närma sig sitt slut. Men innan de skiljdes åt var den ene tvungen att tömma blåsan. På en öde byggarbetsplats alldeles intill skulle han kunna uträtta sitt ärende ifred och utom synhåll för eventuellt förbipasserande. Mannen smög in i mörkret då marken plötsligt försvann under honom.

Läs hela fallet
Lagboksreferens

Vad blev domen i fallet?

A) Rätten ansåg att byggföretagets vållande till Holms skador var betydande. Bland annat hade man brutit mot, av myndighet meddelade, säkerhetsföreskrifter om en byggarbetsplats inhägnad. Holm ansågs dock som medvållande till skadan eftersom han under rådande förhållanden gett sig in på byggarbetsplatsen i mörker. Skadeståndet jämkades därför.
B) Rätten ansåg att byggarbetsplatsen varit tydligt avspärrad och tillräckligt upplyst, varför byggföretaget undgick skadeståndsansvar.
C) Byggföretaget ålades att betala ut skadestånd till Holm sedan det fastslagits att byggarbetsplatsen saknat tillräcklig belysning, särskilt med hänvisning till det centrala läget som innebar många människor i omlopp, även nattetid.
Svara
1974

Flickan och Porschen

Sensommarkväll i Stockholm 1974. Den 20-åriga flickan Ylva möter den förmögne direktören Tage, och faller direkt för hans charm. Tage skämmer bort Ylva med gåvor, vilket skulle ta relationen hela vägen upp till Högsta domstolen.
Läs
Stäng fall
Den unga flickan möter den äldre direktören en sensommarkväll i Stockholm 1974.
Tage skämmer bort sin unga erövring med presenter och fina restaurangbesök.
Sedan Ylva flyttat till Lund för att studera hålls relationen vid liv genom brevväxling och telefonsamtal.
1974

Flickan och Porschen

Sensommarkväll i Stockholm 1974. Den 20-åriga flickan Ylva möter den förmögne direktören Tage, och faller direkt för hans charm. Tage skämmer bort Ylva med gåvor, vilket skulle ta relationen hela vägen upp till Högsta domstolen.

Läs hela fallet
Lagboksreferens

Vad blev domen i fallet?

A) Högsta domstolen ansåg gåvobrevet vara bindande och att Ylva därför skulle erhålla ett belopp motsvarande Porschens värde. Det faktum att förhållandet var över ändrade inte någonting.
B) Högsta domstolen kom fram till att den utlovade bilen framstod som en s.k. lyxgåva och att värdet avsevärt översteg vad som kan betraktas som normalt även för en förmögen givare i en förbindelse ”av det aktuella slaget”. Det ansågs därför otillbörligt att Ylva - sedan förbindelsen brutits - kunde utkräva hela värdet. Beloppet jämkades därför till 20 000 kr.
C) Högsta domstolen vägde in det faktum att Tage avslutat förhållandet och hävt köpet innan bilen hunnit levereras, varför Ylva blev utan ersättning. De två skulle dock mötas i rättssalen ett drygt år senare, då Tage dömdes att betala månatligt underhåll för sin nyfödde son.
Svara
1988

Den ofrivillige knarkkungen

Efter dryga 20 år i Sverige hade spanjoren Alex, tillsammans med fyra kompanjoner, byggt upp företaget Krogkonsulterna i Örebro. Den nöjesinriktade verksamheten är beroende av såväl myndigheters tillstånd som allmänhetens gillande, varför Alex är mån om ett klanderfritt leverne. Men en felformulerad löpsedel skulle snart utpeka Alex som framgångsrik distributör av narkotika.
Läs
Stäng fall
Alex hade slitit hårt för att ta sig fram i restaurangbranschen. Men en felformulerad löpsedel utpekade honom istället som knarkkung.
Löpsedeln distribuerades till 175 olika försäljningsställen runtom i Örebro. Tidningen trycktes i 20 000 exemplar.
Så fort misstaget upptäcktes ringde redaktionen runt till sina försäljningsställen med uppmaningen att plocka ner aktuella löpsedlar.
1988

Den ofrivillige knarkkungen

Efter dryga 20 år i Sverige hade spanjoren Alex, tillsammans med fyra kompanjoner, byggt upp företaget Krogkonsulterna i Örebro. Den nöjesinriktade verksamheten är beroende av såväl myndigheters tillstånd som allmänhetens gillande, varför Alex är mån om ett klanderfritt leverne. Men en felformulerad löpsedel skulle snart utpeka Alex som framgångsrik distributör av narkotika.

Läs hela fallet
Lagboksreferens

Vad blev domen i fallet?

A) Målet prövades av en jury som fann att brott inte gick att styrka.
B) Högsta domstolen konstaterade att misstaget skett under extrema förhållanden vilket påverkade ansvarsbedömningen. Talan ogillades.
C) Hovrätten dömde den ansvarige utgivaren för förtal till dagsböter. Örebro-Kuriren och den ansvarige utgivaren fick även betala skadestånd. Domen fastställdes av Högsta domstolen.
Svara
1994

Skotten mot Sturecompagniet

”Tyvärr, ni kommer inte in i kväll.” Kanske att den bistra decemberkylan gjorde sitt till, men i övrigt var dörrvaktens nekande allt som krävdes för att de tre vännerna skulle ta vägen om sitt vapenförråd innan de återvände till Sturecompagniet. Med bestämda steg korsar de Humlegården innan de öppnar eld mot vakterna och folkmassan utanför entrén.
Läs
Stäng fall
Efter att ha blivit nekade i dörren åkte sällskapet till Hagsätra för att återvända till innerstan tungt beväpnade.
Totalt avlossades 17-18 skott med automatkarbin rakt in i folkmassan utanför nattklubben.
Fyra personer miste livet och flera skadades både fysiskt och psykiskt vid massakern utanför Sturecompagniet.
1994

Skotten mot Sturecompagniet

”Tyvärr, ni kommer inte in i kväll.” Kanske att den bistra decemberkylan gjorde sitt till, men i övrigt var dörrvaktens nekande allt som krävdes för att de tre vännerna skulle ta vägen om sitt vapenförråd innan de återvände till Sturecompagniet. Med bestämda steg korsar de Humlegården innan de öppnar eld mot vakterna och folkmassan utanför entrén.

Läs hela fallet
Lagboksreferens

Vad blev domen i fallet?

A) Tommy Z dömdes till fängelse på livstid för mord, försök till mord och viss annan brottslighet. Guillermo M och Farshad D dömdes för medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp till grovt vållande till kroppsskada till fängelse 6 år. Fari D dömdes bl a för grov misshandel till fängelse 2 år och 6 månader.
B) Tommy Z dömdes till fängelse på livstid för mord, olaga vapeninnehav och grovt vållande till kroppsskada. Guillermo M dömdes till fängelse 8 år för olaga vapeninnehav och medhjälp till mord. Bröderna D dömdes till fängelse 1 år för skyddande av brottsling.
C) Tommy Z dömdes till rättspsykiatrisk vård. Guillermo M dömdes för medhjälp till mord samt skyddande av brottsling till fängelse 7 år. Åtalen mot bröderna D ogillades.
Svara
2000

Rånet mot Nationalmuseum

Två dagar före julafton 2000, en kvart före stängning, rusar tre maskerade och tungt beväpnade personer in på Nationalmuseum i Stockholm. En av dem tvingar ner besökare och personal på golvet medan de andra två snabbt springer upp för trapporna. Efter bara ett par minuter kommer de tillbaka med tre konstverk värda över 100 miljoner kronor. När de flyr via en väntande båt har de just genomfört en av konsthistoriens allra fräckaste kupper.
Läs
Stäng fall
Kuppen var noga planerad och över på bara ett fåtal minuter.
Polisens jakt på rånarna försvårades då en bil stod i brand i närheten av museet.
Efter några timmar hittades flyktbåten övergiven vid Skanstullsbrons fäste i Södra Hammarbyhamnen.
Rånarna kom över två tavlor av Renoir och ett självporträtt av Rembrandt.
2000

Rånet mot Nationalmuseum

Två dagar före julafton 2000, en kvart före stängning, rusar tre maskerade och tungt beväpnade personer in på Nationalmuseum i Stockholm. En av dem tvingar ner besökare och personal på golvet medan de andra två snabbt springer upp för trapporna. Efter bara ett par minuter kommer de tillbaka med tre konstverk värda över 100 miljoner kronor. När de flyr via en väntande båt har de just genomfört en av konsthistoriens allra fräckaste kupper.

Läs hela fallet
Lagboksreferens

Vad blev domen i fallet?

A) Högsta domstolen dömde A.L., B.K. och D.K. för grovt häleri till fängelse 2 år. Åtalet mot M.F. ogillades.
B) Samtliga åtalade invände att de inte skulle ha begått de åtalade gärningarna om de inte blivit provocerade till detta genom polisen. Högsta domstolen konstaterade att deras rätt till en rättvis rättegång hade blivit oåterkalleligen undergrävd. Några förutsättningar för att åtala och döma dem för de aktuella häleribrotten hade därför inte förelegat. Åtalen lämnades därför utan bifall.
C) Högsta domstolen dömde A.L., B.K. och D.K. för häleri och förordnade om påföljdseftergift. Domen mot M.F. fastställdes.
Svara
/
Du hade rätt av möjliga. Hur tror du att dina vänner och kollegor skulle prestera? Utmana dem genom att dela ditt resultat med hjälp av knapparna nedan.