7fall.se

Följ med på en historisk resa genom sju uppmärksammade, svenska rättsfall. Efter en kort genomgång får du tre svarsalternativ på domarna i respektive fall. Därefter kan du dela och jämföra ditt resultat med andra. Hur väl kan du din rättshistoria?
/
Du hade rätt av möjliga. Hur tror du att dina vänner och kollegor skulle prestera? Utmana dem genom att dela ditt resultat med hjälp av knapparna nedan.