7fall.se

Uppdaterat med nya rättsfall!
Följ med på en historisk resa genom sju uppmärksammade, svenska rättsfall. Efter en kort genomgång får du tre svarsalternativ på domarna i respektive fall. Därefter kan du dela och jämföra ditt resultat med andra. Hur väl kan du din rättshistoria?
7fall.se presenteras av Sveriges Rikes Lag från Norstedts Juridik. En självklar del av svensk rättshistoria sedan 1861.
/
Du hade rätt av möjliga. Hur tror du att dina vänner och kollegor skulle prestera? Utmana dem genom att dela ditt resultat med hjälp av knapparna nedan.